Öppettider: Mån 13-19, tis-tor 08-16, fre 08-13

Ring oss på 070-980 40 50

438cd06de5eb637b5130838bf60f30df

Naprapati

Naprapati definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i rörelse- och stödjeorganen.
 
Den naprapatiska manuella terapin syftar till att återskapa funktion och minska smärta i det neuromuskuloskeletala systemet genom att påverka strukturer i och omkring ryggraden och andra leder. Det görs en genomgång av patientens sjukdomshistoria och livssituation, därutöver utförs en grundlig undersökning för att finna orsaken till symptomen och ställa rätt diagnos. Först då bestämmer man den behandling och rehabiliterande träning som passar och som ger varaktiga resultat.
dryneedlingbild

Dry needling

Dry needling är en behandlingsform med akupunkturnålar.  Vanligast behandlingsmålet är att ömmande punkter i musklerna, så kallade triggerpunkter behandlas. Nålarna sticks då in i punkten upprepade gånger tills en tydlig avslappning sker. Trots att nålar används så skiljer sig behandlingen från akupunktur och har inte samma verkningsmekanismer som traditionell akupunktur.Beroende på vilka besvär du har kan det vara aktuellt att komplettera dry needling med annan naprapatbehandling och träning.

achilles-2

Stötvåg

Den stötvåg vi använder är impulser som byggs upp av lufttryck. Detta funkar både på kroniska och tillfälliga smärttillstånd i kroppen. Stötvåg erbjuder en kortare, effektivare behandling som ger snabba resultat även på svårbehandlade tillstånd.Tack vare den höga effektiviteten rekommenderas stötvågsbehandling inom ortopedin ofta före kortisonbehandlingar och kirurgi. Man kan uppleva att stötvågsbehandling gör ont, men behandlingen är aldrig outhärdlig. De vanligaste förekommande biverkningarna är ömhet och blåmärken kring behandlingsområdet.

Vi använder stötvåg för att behandla:

Axelsmärta
Tennis- och golfarmbåge
Hälsporre/ Plantar Fascit
Muskelsmärta
Hälsene- och benhinneinflammation
Hoppar- och löparknä

438cd06de5eb637b5130838bf60f30df

Naprapati

Den naprapatiska manuella terapin syftar till att återskapa funktion och minska smärta i det neuromuskuloskeletala systemet genom att påverka strukturer i och omkring ryggraden och andra leder. Det görs en genomgång av patientens sjukdomshistoria och livssituation, därutöver utförs en grundlig undersökning för att finna orsaken till symptomen och ställa rätt diagnos. Först då bestämmer man den behandling och rehabiliterande träning som passar och som ger varaktiga resultat.
dryneedlingbild

Dry needling

Dry needling är en behandlingsform med akupunkturnålar.  Vanligast behandlingsmålet är att ömmande punkter i musklerna, så kallade triggerpunkter behandlas. Nålarna sticks då in i punkten upprepade gånger tills en tydlig avslappning sker. Trots att nålar används så skiljer sig behandlingen från akupunktur och har inte samma verkningsmekanismer som traditionell akupunktur.Beroende på vilka besvär du har kan det vara aktuellt att komplettera dry needling med annan naprapatbehandling och träning.

achilles-2

Stötvåg

Den stötvåg vi använder är impulser som byggs upp av lufttryck. Detta funkar både på kroniska och tillfälliga smärttillstånd i kroppen. Stötvåg erbjuder en kortare, effektivare behandling som ger snabba resultat även på svårbehandlade tillstånd.Tack vare den höga effektiviteten rekommenderas stötvågsbehandling inom ortopedin ofta före kortisonbehandlingar och kirurgi. Man kan uppleva att stötvågsbehandling gör ont, men behandlingen är aldrig outhärdlig. De vanligaste förekommande biverkningarna är ömhet och blåmärken kring behandlingsområdet.

Vi använder stötvåg för att behandla:

Axelsmärta
Tennis- och golfarmbåge
Hälsporre/ Plantar Fascit
Muskelsmärta
Hälsene- och benhinneinflammation
Hoppar- och löparknä